Vicent Aguilar, María Lledó

Filla de Quiquet de Castàlia. Primera gaiatera d’honor infantil de la gaiata 6. Dona de Companya de Violant d’Hongria. Primera dama que va ostentar el títol de Na Rama, el 1985.