Càrrecs de la Junta de Festes

La creació de la «Junta Central de Festejos de la Magdalena», el 1944, va suposar dotar d’una estructura estable a l’organització de la «setmana magdalenera», existent a partir del 1945. Malgrat que la junta va nàixer en un moment de règim dictatorial, cal considerar que es va intentar que hi estigueren representants ciutadans d’ideologia diversa, com una «assemblea de notables», un grup de ciutadans ben vistos políticament o bé acceptats. La junta va evolucionar, poc a poc, per a esdevenir -cada vegada més- una mena de cambra representativa de l’estructura de la festa, en primer lloc de les comissions gaiateres, i després d’entitats vinculades, com la Germandat dels Cavallers de la Conquesta (a partir del 1951) o els Moros d’Alqueria (des de la seua primera aparició pública, el 1978), i posteriorment també del món de les colles. La creació de la Fundació Municipal de Festes i de la Junta de Festes de Castelló, a partir del 1989, inicia una nova etapa de funcionament democràtic que arriba fins a l’actualitat.