Puig Vicent, Immaculada

Dama de la Ciutat, “de Abolengo”, en 1971.