Adsuara Llorens, Ana

Madrina infantil de la gaiata 5 el 1984.