Burlacu, Cristian Iulian

Acompanyant de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2006-2008.
2 on. Vicepresident de la gaiata 9, L'Espartera, en 2009-2010.
Col·laborador de la gaiata 9, L'Espartera, en 2011.
2 on. Vicepresident de la gaiata 9, L'Espartera, en 2012.