Romero Calduch, Vicentica

Dama de la Ciutat en 1952.