Cornelles Castelló, Vicent

Periodista castellonenc. Promotor de la idea que cada comissió de sector, colla, associació cultural o ciutadana o ens festiu aporte la seua gaiata individual. Aquest element, considerat el més pròxim a l’origen, formaria part del monument gaiater en forma de bloc o part.
Promotor del projecte de concurs d’esbossos per a gaiates experimentals, seguint l’exemple de les fogueres d’Alacant.
 
Gaiater de l'Any, en 2008.