Batán Font, José Mª

Acompanyant gaiata 8, Portal de l'Om, 1978-1979.
Vocal de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1995-2011.
President de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1996.
President de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2012-2013.
President de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2016.