Vidal Serrulla, Francisco

Pintor. Va proposar crear una comissió integrada per artistes, per a convocar un concurs de projectes per a les gaiates.