Batán Font, Rosa

Dama d'Honor de la gaiata 7, Cor de la ciutat, en 1975-1976.