Lloret Sos, Carmina

Madrina infantil de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 1985.