Cerdá Dols, Carla

Madrina infantil de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1993.
Reina infantil de les festes de la Magdalena en 1994.