Casanova Prades, Alejandra

Madrina d'Honor infantil de la gaiata 6, en 1978.
Dama infantil de la Ciutat en 1980.
Dona de Companya, N’Eva, en 1987.