Pellicer Tárrega, Ana Mari

Dama de la Ciutat el 1957