Guillén Furió, Empar

Dona de Companya, Na Provençala, en 1990.