Ribés Pla, Rafael

Prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, en 1953.