Rodríguez Bajuelo, Luís

 
Ex-militar de l’exèrcit de la República. Industrial de tintures per al tèxtil, amb fàbrica al carrer Degà Martí, 7. President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló. Home sociable, un conciliador nat.
Membre de la Junta Central de Festes de la Magdalena, el 1945. Vicepresident de la Junta el 1946, on va ser el redactor del seu reglament. Va proposar que les comissions de sector quedaren constituïdes aproximadament, el dia de sant Vicent, tal com disposava el Reglament de la Junta Central.