Palacios Carreras, Mª del Carmen

Dama de la Ciutat en 1950
Reina de les festes de la Magdalena en 1951.