García Meseguer, Mari Paz

Néta del músic José Garcia Gómez, autor del Rotllo i Canya.
Madrina infantil de la gaiata 8 en 1977.