Martínez Andreu, Sara

Madrina infantil de la gaiata 8, Portal de l’Om, en 2011.
Filla del nostre col·laborador Ximo Martínez.