Ibars Dordó, Francisco Javier

Acompanyant de la gaiata 11, Fron del Pla, en 1982-1991.
Acompanyant de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1992.
Vocal de la comissió de la gaiata 14, Castàlia, en 1993-1997.
President de la gaiata 14, Castàlia, en 1998.
Vocal de la Junta de la gaiata 14, Castàlia, en 1997-2003.
Artista gaiater de la gaiata 14, Castàlia, en 2007-2008 i 2010.
Vicepresident de la gaiata 14, Castàlia, en 2010.
President de la gaiata 14, Castàlia, en 2011.