Sancho Pérez, Pepa

Delegada Provincial de la Secció Femenina de Falange.