Sebastiá Tirado, Julian

Artista gaiater. Autor del projecte del sector 1, Brancal de la Ciutat, en 1993.