Montañés Anglés, Rubén

Acompanyant infantil de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1999-2000.
President infantil de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2001.
Col·laborador infantil de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2002.
Acompanyant de la gaiata 6, Farola-Ravalet, en 2003.
Acompanyant de la gaiata 5, Hort dels Corders, en 2004-2005.
Vicepresident del grup de danses La Nova Escola, en 2009-2011.