Aragonés Beltran, Juan Manuel

President de la Confraria de la Mare de Déu del Lledó, en 1983-1985.