Vidal Peris, Salvador

President de la comissió de la gaiata 6 en 1947.