Alloza Beneyto, Ángel

President de la comissió de la gaiata 3, “Plaza del Caudillo”, en 1948.
Vocal de la Junta Central de Festes el 1965. 
 
 
(Castelloneries, 1998) 
 
Se'ns va anar, per camins d'Eternitat un aragonés senyor, un cavaller.
Al servei de Castelló, les seues societats i institucions, va saber estar durant molts dels seus noranta intensos anys.
Però la seua etapa estrela, indubtablement, la va cobrir, ja en la seua maduresa com inspirador, ànima i primer president de la Mancomunitat Turística  del Maestrat unint a la seua terra natalícia amb la de Castelló. Així, el llançament d'un turisme rural amb visió de futur, el coneixement del valor històric, monumental,
espiritual de Teruel/Castelló va esdevenir tema quotidià de conversa, en quant eixia a col·lació la problemàtica o l'esperança d'un esdevenidor millor per a
part important de les nostres comarques de muntanya.  .../...