Guaita Dols, Lledó

Dama infantil de la Ciutat en 1974.