Serra Isierte, Octavio

Vocal de la comissió infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1976-1980.

Portaestendard de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1980-82.

Vocal de la comissió de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1982-1989.