Navarro Seder, Mario

Sastre de professió, amb botiga al carrer d’Amunt (Alloza).
President de la comissió de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1975 i 1976.
Defensor de l’ús del vestit de setí en els actes més destacats de les festes de la Magdalena, una idea no totalment nova en aquella època, però que no estava generalitzada en el món gaiater, com en l’actualitat.