Murria Climent, Carlos

Vocal de la Junta de Festes, en 1974-1978.
Vocal de la comissió de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 2007-2011.