Archilés Estrada, Marta

Dama d'Honor infantil de la gaiata 4, L'Armelar, en 1993-97.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 4, L'Armelar, en 1998.
Madrina infantil de la gaiata 4, L’Armelar, en 1999.
Col·laboradora de la gaiata 4 L'Armelar, en 2000-2003.
Dama d'Honor de la gaiata 4, L'Armelar, en 2004-2006.
Madrina de la gaiata 4, L’Armelar, en 2007.
Dama de la Ciutat, en 2008.
Col·laboradora de la gaiata 4, L'Armelar, en 2009.
Col·laboradora de la gaiata 11, Forn del Pla, en 2010-2012.
Vocal de la gaiata 11, Forn del Pla, des de 2013.
Col·laboradora de la Junta de Festes, en 2014.
Vocal del Grup de Danses El Forcat, en 1994-1998.
Vocal del Grup de Danses Castelló, en 2001-2003.
Vocal del Grup de Danses El Forcat, en 2011-2013.
Vocal de la Junta Directiva del Grup de Danses El Forcat, des de 2014.