Castell Alonso, Vicente

Artista. Proposa en 1978 construir dues gaiates monumentals per a ser emplaçades en llocs emblemàtics: la «gaiata del poble», amb aportacions de tots els sectors, i la «gaiata de la ciutat», subvencionada per entitats oficials.