Gozalbo Boix, Juan Manuel

Vocal infantil de la comissió de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1986-1987.

President infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1988-1989.