Escrig Traver, Pilar

Dama d'Honor de la gaiata 1, en 1950.