Montañés Selma, Berta

Dama d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2008-2013.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2014.
Madrina infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2015.
Dama infantil de la Ciutat, en 2016.
Reina infantil de les festes de Castelló, en 2017.