Marco Alors, Aaron

Acompanyant de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2011-2015.
Portaestendard de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2012.