Fabregat Alcón, Lara

Dama d'Honor infantil de la gaiata 15, Sequiol, en 1988-90.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 15, Sequiol, en 1991.
Dama d'Honor infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1992-94.
Madrina infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1995.
Col·laboradora de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1996-97.
Dama d'Honor de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2000-01.
Madrina d'Honor de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2002.
Madrina de la gaiata 19, La Cultural, en 2003.
Gaiatera d'Honor de la gaiata 19, La Cultural, en 2004.
Madrina de la gaiata 16, Rafalafena, en 2005.
Col·laboradora de la gaiata 3, Porta del Sol, en 2006-09.
Col·laboradora de la gaiata 5, Hort dels Corders, en 2012.