Juan Burdeus, Marta

Madrina d'Honor infantil de la gaiata 4, L'Armelar, en 2011.
Madrina infantil de la gaiata 4, L'Armelar, en 2012.
Dama infanfil de la ciutat, en 2013.