Armengot Mas, José

Vocal de la Junta Central de Festes el 1977 i el 1978.