Tormo Ribés, Francisco

President de la comissió de la gaiata 10 en 1955, 1956.