Dolz García-Mingarro, Mª Teresa

Reina de les festes de la Magdalena en 1970.
La primera reina que va morir (des de 1945).