Olucha Rovira, Emili

Prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta els anys 1971 i 1972, i del 1988 al 1991.