Escoda Vidal, Antonio

( Castelló   - 1974 )
Decorador i artista gaiater. Definidor de la gaiata monumental: «composta per dos cossos: pedestal i gaiata, que pot separar-se de la seua base, eixir en processó i instal·lar-se de nou al seu lloc».