Edo Porcar, Alba

Dama d'Honor infantil de la gaiata 18, Crémor, en 2004.
Dama d'Honor infantil de la gaiata 16, Rafalafena, en 2007.
Madrina infantil de la gaiata 16, Rafalafena, en 2008.
Gaiatera d'Honor infantil de la gaiata 16, Rafalafena, en 2009.
Col·laboradora infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 2010.
Vocal de la comissió de la gaiata 2, Fadrell, en 2011.