Petit Igual, Paquita

 
Madrina de la gaiata 8, en 1950.
Primera dona en la Junta Central de Festes de la Magdalena.