Agramunt Font, Marta

Dama d'Honor infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2007.
Madrina infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2008.
Dama de la ciutat infantil, en 2009.
Col·laboradora infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2010.
Gaiatera d'Honor infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2011.
Col·laboradora de la gaiata 14, Castàlia, en 2012-2013.
Dama d'Honor de la gaiata 14, Castàlia, en 2014-2015.
Dama d'Honor de la gaiata 15, Sequiol, en 2016.
Madrina de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2017.