Amaya Pitarch, Marina

Dama d'Honor infantil de la Gaiata 15, Sequiol, en 2009.
Madrina d'Honor infantil de la Gaiata 13, Sensal, en 2010.
Madrina infantil de la Gaiata 13, Sensal, en 2011.
Dama infantil de la ciutat, en 2012.