Mallasén Ornat, Francisco

President de la comissió de la gaiata 3 en 1952, 1966 i 1967.