Esteve Cano, Marco A.

Alférez dels Cavallers de la Conquesta, en 1990-1993.
Vocal del Cavallers de la Conquesta, en 1992-1995.
Prohom dels Cavallers de la Conquesta, en 2012.